Image

era-elektriksel-risk-analizi-elpekERA | ELEKTRİKSEL RİSK ANALİZİ Türkiye'de ilk kez ELPEK Mühendislik tarafından hazırlanan bir projedir. | © Her hakkı saklıdır.

ELPEK MÜHENDİSLİK Elektriksel Periyodik Kontroller

2009 yılından bu yana "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle, mühendislik bilimine yakışan birbirinden farklı ve faydalı çözümler üretmeye Elektrik Mühendisi kadromuzla devam ediyoruz. Bu bağlamda başta elektrik, enerji sektörü olmak üzere, iş güvenliği dünyasının sistem analizlerinde destek ve kaynak olacağına inandığımız ERA Elektriksel Risk Analizi projelerimizle endüstriyel tesislerin en önemli sorunlarına mühendislik tekniği ile çözüm oluyoruz.

Türkiye'de ilk kez 2010 yılında tarafımızca başlatılan uygulama ile sanayi tesisleri için en büyük tehlike ve risk sınıfı olan elektriksel risklerin kontrol ve yönetimi hususları incelenmektedir. Elektrik tesisat risk kaynakları analizi ile ilgili risklerin değerlendirilerek optimum çözümler üretilmesi amacıyla konusunda uzman ve deneyimli, EMO Elektrik Mühendisleri Odası kaydı bulunan Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu ve İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuz tarafından çeşitli elektriksel ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Elektrik kaynaklı risklerden korunmak

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içeriğine uygun olarak revize edilen ERA kapsamında; bilhassa endüstriyel tesislerin dikkat etmesi gereken elektriksel risklerden korunma hususunda; Elektrik kaynaklı risklerden korunmak, mümkün olduğu kadarıyla elektrik tesisatı risklerini iyi analiz etmek, elektriksel risklere kaynağında yetkili mücadele etmek, elektrikle çalışmalarda kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinde elektriksel güvenlik tasarımı ile elektrik işleri için doğru ekipman tercihi, çalışma şekli ve ortamı ile iş güvenliği, üretimi aksatmayacak şekilde genel elektrik risk değerlendirme çalışmaları, üretim faaliyetlerinim elektriksel anlamda sağlıklı ve güvenli olması, elektrik tesisatlarının olumsuz etkilerini önlemek ve/veya en aza indirmek, elektrik ve enerji sektörleri kaynaklı teknik gelişmelere uyumlu mühendislik çözümleri sağlamak, elektrik tehlike kaynaklarını doğru yorumlamak, tehlikesiz ya da az tehlikeli olan elektrik tesisat ve sistemleri için farklı tedbirler almak, elektriksel yangın ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirmek. elektrik çarpması, akıma kapılma, elektrik yangınları, kısa devre durumları, hata akımları vb. toplu korunma tedbirleri, kişisel korunma tedbirlerine öncelik vermek, çalışanlara uygun elektrikle çalışma talimatları vermek vazgeçilmez elektrikle çalışmalarda teknik emniyet ve güvenlik kültürü eğitimleri ile devamlılığını sağlamak projenin uzun vadeli ve en profesyonel çözümünü oluşturmaktadır. Elektriksel Risk Analizi çalışmaları neticesinde, tesislere ait elektrik tesisatlarının genel elektrik risk analiz raporu ile çeşitli çözüm ve Elektriksel Planlı Bakım aksiyonları oluşturulmaktadır.

Risk değerlendirmesinin başlıca amacı

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Kısacası işletmelerin çalışma koşullarındaki sağlığa zararlı her türlü tehlikeyi azaltmak, bu etkileri en aza indirmektir. Ayrıca, tüm proseslerde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Yani işletmelerde olası meslek hastalığı ve kazaların farkına varılmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede, tespit edilen tehlikelerin ve meydana getirebileceği zararlar üzerinde daha etkili tebirler alınması sağlanır. Dolayısı ile mevcut önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. Elektriksel risk analizi, risk değerlendirmesi, elektrik risk, elektrik riskleri, elektrik tesisat riskleri, elektrik tesisatı risk kontrolü ve elektriksel risk değerlendirmesi uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.  • SEVESO III Kapsamında Elektriksel Proses Güvenliği Analizi
  • Elektriksel Kaza Araştırmaları ve Bilirkişilik Hizmetleri
  • Elektrik Güvenlik Yönetimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri
  • ERA Elektriksel Risk Analizi & Elektrik Tesisatı Risk Değerlendirmesi
  • Elektriksel Yangın Risk Analizi (kimya tesisleri için)
  • ARC FLASH Analizi ve HAZOP Yönetimi

................................................................................ImageELVER PROJESİ | ELEKTRİKTE VERİMLİLİK PROJESİ

Enerji Verimliliği'nin giderek önem kazandığı günümüzde enerjinin etkin kullanımı yüksek hassasiyet gerektirmektedir. Konuyla ilgili olarak ELPEK Mühendislik tarafından ELEKTRİKTE VERİMLİLİK (ELVER) PROJESİ hazırlanmıştır.

 

Proje kapsamında, mevcut tesislerde enerji verimliliği konusunun en önemli sac ayağı olan elektriksel sistemler üzerinde çalışmalar, ölçümler, değerlendirmeler ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

Enerji verimliliği açısından, tesislerdeki en önemli husus olan elektrik sistemleri iyi tasarlanmış olmalıdır. Tasarım sonrası; takip, periyodik kontrol ve periyodik bakımların iyi değerlendirilerek sürekli iyileştirmelerin sağlanabilirliği göz önüne alınarak iyi neticelendirilmiş olması gerekmektedir.

 

ELPEK Mühendislik olarak, tesislerde elektrik enerjisinin verimli kullanımı hususunda ön çalışmalar yapılmaktadır. Ön çalışmalardan sonra ilgili tesislere elektrik enerjisinin doğru ve etkin kullanımı sonucu katacağı olumlu sonuçları ispatlamak ve işletmelere kar sağlamak amaçlı bu proje hazırlanmıştır. Elektrik enerjisinin verimli kullanılması ile tesislere doğrudan ve/veya dolaylı yollardan %50 oranında kar sağlanabilmektedir.

................................................................................

diğer projelerimiz hakkında bilgi almak için

Image