Image
ELVER PROJESİ // Elektrikte Verimlilik Projesi

Image

ELVER PROJESİ

Enerji Verimliliği'nin giderek önem kazandığı günümüzde enerjinin etkin kullanımı yüksek hassasiyet gerektirmektedir. Konuyla ilgili olarak ELPEK Mühendislik tarafından ELEKTRİKTE VERİMLİLİK (ELVER) PROJESİ hazırlanmıştır.

 

Proje kapsamında, mevcut tesislerde enerji verimliliği konusunun en önemli sac ayağı olan elektriksel sistemler üzerinde çalışmalar, ölçümler, değerlendirmeler ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

Enerji verimliliği açısından, tesislerdeki en önemli husus olan elektrik sistemleri iyi tasarlanmış olmalıdır. Tasarım sonrası; takip, periyodik kontrol ve periyodik bakımların iyi değerlendirilerek sürekli iyileştirmelerin sağlanabilirliği göz önüne alınarak iyi neticelendirilmiş olması gerekmektedir.

 

ELPEK Mühendislik olarak, tesislerde elektrik enerjisinin verimli kullanımı hususunda ön çalışmalar yapılmaktadır. Ön çalışmalardan sonra ilgili tesislere elektrik enerjisinin doğru ve etkin kullanımı sonucu katacağı olumlu sonuçları ispatlamak ve işletmelere kar sağlamak amaçlı bu proje hazırlanmıştır. Elektrik enerjisinin verimli kullanılması ile tesislere doğrudan ve/veya dolaylı yollardan %50 oranında kar sağlanabilmektedir.

 

diğer projelerimiz hakkında bilgi almak için

Image